Atestace z plastické chirurgie
Atestace z chirurgie
Licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie
Člen:     Společnosti plastické chirurgie
  • Společnosti estetické chirurgie
  • Společnosti chirurgie ruky
Specializace na kosmetické a estetické operace, chirurgii ruky, mikrochirurgickou techniku
Replantace - přišívání částí těla oddělených úrazem
Působí na nejvyšším pracovišti plastické chirurgie pro oblast Čech Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha