Plánování operace, předoperační příprava a pooperační péče

U žen je ideální termín vypočítat dle menses na polovinu cyklu, protože v době menstruace dochází k většímu krvácení a tím i většímu riziku komplikací. Asi 14 dní před operací by neměl pacient brát léky ovlivňující krvácení (acylpyrin, anopyrin, ap.)

Před operací v lokálním i celkovém znecitlivění je třeba u svého praktického lékaře provést kompletní předoperační vyšetření (EKG, krevní obraz, základní biochemické vyšetření krve a moči, krvácivost a srážlivost ), u operací břicha, prsou a větších liposukcí navíc s doplněním gynekologického vyšetření u žen nad 30 let, u všech operací prsou pak i ultrazvukové nebo mamografické vyšetření.

Na operaci je pacient přijat ten den, kdy je operován. Od půlnoci platí nejíst, nepít, nekouřit pro operace plánované na ráno, pro zákroky odpoledne s adekvátním posunem.

Aby výsledné pooperační jizvy byly co nejméně patrné je třeba přibližně po 3 dnech po odstranění stehů provádět tzv. tlakové masáže. Jizva se promaže jemným krémem (modrá indulona, dětské krémy apod.), poté pouhým tlakem prstů na jizvu, nikoli kroužením vyvineme mírný tlak po dobu asi 30 vteřin na daném místě a to 10x za sebou nejlépe alespoň 3x denně. Takto je ideální pečovat o čerstvé jizvy 2-4 týdny. Jizvy prodělávají v čase svůj vývoj. Po operaci jsou jemné tenké, nejvíce patrné jak objemem tak barvou jsou v období kolem 2-4 měsíce. Po ? - 1 roce jizvy začínají bělet, ztenčují se a jsou minimálně patrné.

Před rozhodnutím o operaci je třeba konzultace s plastickým chirurgem, který posoudí zda jsou přání pacienta v souladu s jeho zdravotním stavem a možnostmi plastické chirurgie.